Com agrupar diferents grups d'alumnes en un sol curs

Només cal crear el curs en qüestió i, des de CEL, fer clic al botó +:

Com identifico els alumnes als quals els apareix al qüestionari una pregunta aleatòria no formulada correctament?

Si en un qüestionari creat amb preguntes aleatòries i ja realitzat per l'alumnat hi ha una pregunta que no s'ha formulat correctament i per tant es vol eliminar i requalificar als alumnes afectats

Com esborrar anotacions al PDF d'una tasca?

Si hi ha cap comentari o anotació feta al document enviat per l'alumnat que es vol eliminar, sols cal seguir el següent.

Com crear un element manual de qualificació?

Si hi ha una activitat que no es realitza mitjançant el curs del campus, com per exemple una presentació oral a l'aula, es pot  fer constar al qualificador creant manualment un element de qualific

Què són les excepcions d'un qüestionari?

Les excepcions d'un qüestionari permeten obrir un qüestionari per a un alumne o grup d'alumnes concrets, especificant temps i dates de realització o nombre d'intents, de manera personalitzada (dif

Com dono més temps només a un alumne en un qüestionari?

Les excepcions permeten especificar temps i dates de realització o nombre d'intents, de manera personalitzada.

Com amagar el missatge de les restriccions d'activitat i/o recurs

Quan apliqueu una restricció a una secció o a una activitat/recurs, per defecte al tema Snap surt un candau i un missatge tipus:

Plantilla exemple qualificador

En base a algunes de les consultes rebudes a la Unitat de Docència del CRAI us proposem un qualificador d’exemple per si us pot servir de referencia.

Com limitar l'accés a una activitat a només un alumne

Per limitar l'accés a una activitat a només un estudiant haureu de seguir els següents passos:

Com generar un enllaç per a convidats a una sessió de Collaborate

Els usuaris que no tenen credencials UB poden accedir a una sessió de Collaborate mijançant l'enllaç de convidat, que podeu activar a la configuració de la sessió.

Pages