Creació de Breakout Rooms en Zoom a partir de grups GIGA al Campus

Com a amfitrió de la reunió, podeu dividir els participants de la reunió en sales de reunions quan planifiqueu la reunió.

Restringir una reunió de Zoom a un grup concret de Campus

Si ens interessa restringir una reunió de zoom per a un grup concret de campus, una opció interessant és:

Interpretació d'idiomes en sesions de Zoom

Aquells usuaris que vulguin incorporar a intèrprets a les seves reunions o seminaris web ja tenen la possibilitat d'habilitar la interpretació d'idiomes.

Caducitat de les credencials dels alumnes

Les credencials dels alumnes no caduquen però sí l’adreça de correu corporativa personal (@alumnes.ub.edu).

Com duplicar un qüestionari que conté preguntes aleatòries

Quan es vol duplicar un qüestionari que conté preguntes aleatòries s'ha de tenir en compte la següent informació, donc

Com registrar-se a Zoom?

Cal anar a l'adreça https://ub-edu.zoom.us/ 

I clicar a "Sign in":

Funcionalitats de Zoom

Zoom - Inici

Com moure les seccions/temes del curs?

A banda de moure els elements creats al curs (vegeu PMF) també podem moure les seccions/temes del curs.

Pages