Com fer servir anotacions en pantalla o pissarra compartida

En aquesta PMF veurem com podem fer servir les anotacions en Zoom.

Descàrrega contingut del curs (Nova funcionalitat OpenLMS 3.10)

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Sessió Zoom sense finalització

En aquesta PMF podreu veure amb unes senzilles passes, com crear a zoom una reunió que no tingui una data de finalització i que estigui oberta permanentment.

Crear reunions de Zoom fora del Campus Virtual

Un dels avantatges de Zoom UB és que no és necessari utilitzar el Campus Virtual per crear una reunió o per participar-hi.

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament.

BB Ally: com funciona el Braille electrònic?

El format braille electrònic d'Ally és un arxiu preparat per Braille (BRF) i està dissenyat per usar-se amb una pantalla Braille actualitzable.

Importació de qualificacions al llibre de qualificacions mitjançant arxiu CSV (Provinent de lectora òptica o qualsevol altre programa)

Per poder importar un arxiu CSV (Comma Separated Values) al llibre de qualificacions del campus cal que aquest tingui unes determinades característiques:

Inserir vídeo de més de 500 Mb al Campus virtual UB mitjançant Microsoft Stream

Microsoft Stream és la plataforma Microsoft 365, disponible al Núvol UB, per emmagatzemar i gestionar vídeos.

Inserció formulari de Microsoft Forms al Campus Virtual UB

Per poder inserir un formulari al Campus Virtual de la UB, cal prèviament disposar d'un formulari ja creat.

Privilegis de programació

Els privilegis de programació estan dissenyats per a:

Pages