<!–:ca–>Elisabet Almeda Samaranch, nova directora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona<!–:–><!–:es–>Elisabet Almeda Samaranch, nueva directora del Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona<!–:–>

La professora Elisabet Almeda Samaranch, és la nova directora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.

El dia 18 de novembre de 2011, es van celebrar les eleccions a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. L’Elisabet Almeda va guanyar amb el 57,9 % dels vots vàlids emesos, enfront del 39,5 % obtinguts per l’altre candidat, el professor Diego Torrente Robles, i del 2,6% de vots en blanc.

L’Elisabet Almeda, directora del Grup Interuniversitari Consolidat “Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social”, va encapçalar una candidatura que es presentava com a una plataforma integrada per cinc grups de recerca i quatre grups i xarxes d’innovació docent en les que hi participen membres del Departament.

En la seva Proposta Electoral Programàtica es destaquen tres eixos o criteris substantius sobre els quals s’ha d’assentar la seva gestió de govern: el desenvolupament i aprofundiment del principis

democràtics i republicans en l’exercici del poder institucional departamental; l’instrumentació d’una perspectiva transversal de gènere; i la planificació programàtica i estratègica de la política acadèmica i institucional.

“…Desenvoluparem un Programa de Govern des d’una plataforma que articularà continguts –polítiques- amb gestió col·lectiva -un equip amb capacitat per a desenvolupar-les-…”, va dir l’Elisabet Almeda a la finalització de l’acte electoral. Ja abans d’ésser escollida, expressava: “…Sento una gran responsabilitat i sóc conscient que en molts de vosaltres hi ha una gran i legítima expectativa,  i molta il·lusió per l’oportunitat que obre aquesta elecció.  Espero estar a l’alçada i no desil·lusionar-vos…”.