Tractaments protocol·laris 

S’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte Excel·lentíssim Senyor Daniel Pedrosa
Il·lustríssima Senyora Roser Camps
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tractaments protocol·laris» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1075> [consulta: 28 gener 2021].