Tractaments protocol·laris 

S’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte Excel·lentíssim Senyor Daniel Pedrosa
Il·lustríssima Senyora Roser Camps


Els càrrecs precedits de les formes de tractament protocol·lari, s’escriuen amb majúscula.

Exemple correcte Molt Honorable Senyor President
Darrera actualització: 17-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tractaments protocol·laris» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1075> [consulta: 22 setembre 2021].