Persones i noms de divinitats 

S’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte Miquel Martí i Pol
Al·là
Zeus
Déu


Pel que fa als noms de persona que tenen una preposició de precedint el cognom, quan apareix sense el nom de fonts, cal posar la preposició amb majúscula inicial.

Exemple correcte Aquestes han estat les paraules dites per De Madre.


És preferible evitar la cacofonia i l’estranyesa que produeix la col·lisió de De. Per tant, en aquest cas convé afegir el nom de fonts, preferentment, i fer la frase menys forçada:

Exemple correcte Les paraules de Manuela de Madre han estat contundents.
Darrera actualització: 1-7-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persones i noms de divinitats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1227> [consulta: 18 maig 2022].