Formació i escriptura 

Generalment, les sigles estan formades a partir de la lletra inicial de cada un dels mots que la constitueixen.

Les paraules gramaticals —com ara els articles, les preposicions i les conjuncions— no acostumen a formar part de la sigla.

Exemple correcte ICS [Institut Català de la Salut]


En general, s’escriuen amb majúscula, excepte les sigles lexicalitzades.

Exemple correcte PAS [personal d’administració i serveis]

Exemple correcte làser [light amplification by stimulated emission of radiation]
Exemple correcte sida [síndrome d’immunodeficiència adquirida]


S’escriuen sense cap punt després de cada lletra.

Exemple correcte ICE [Institut de Ciències de l’Educació]

Exemple incorrecte I.C.E. [Institut de Ciències de l’Educació]


S’escriu punt final si correspon al final de frase (o sintagma).

Exemple correcte Caldrà tenir en compte les actuacions que durà a terme l’ICE.

Exemple correcte L’ICE. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT


S’escriuen sense espais en blanc entre les lletres.

Exemple correcte FBG [Fundació Bosch i Gimpera]

Exemple incorrecte F B G [Fundació Bosch i Gimpera]


S’escriuen sense accent gràfic, excepte les sigles lexicalitzades.

Exemple correcte IPC [índex de preus de consum]

Exemple correcte làser
 

Són indivisibles —no es poden partir a final de ratlla—, llevat que es tracti de les sigles que s’escriuen sols amb majúscula inicial o que s’hagin lexicalitzat.

Exemple correcte Benelux
Exemple correcte Incasol
Exemple correcte làser
Exemple correcte sida


Algunes sigles estan formades per més lletres que les estrictament inicials que els mots que la componen, per fer-les més llegibles, per distingir-les d’altres sigles, etc.

Exemple correcte CIDOB [Centre d’Informació i Documentació de Barcelona]


Hi ha altres sigles que no estan formades per les inicials dels mots que la componen perquè responen a altres criteris personals, comercials, etc.

Exemple correcte TERMCAT [Centre de Terminologia Catalana]


Altres sigles incorporen algun element com ara una preposició, una conjunció, un article, etc. que pot anar en majúscula o minúscula. De tota manera aquesta opció no és recomanable a l’hora de formar noves sigles.

Exemple correcte UdG [Universitat de Girona]
Exemple correcte CCiT [Centres Científics i Tecnològics]
Exemple correcte CiU [Convergència i Unió]
Exemple correcte UNE [una norma española]
Exemple correcte PIME [petita i mitjana empresa]


Hi ha altres sigles que estan formades a partir de mots compostos i que inclouen les inicials dels seus formants.

Exemple correcte SCT [Serveis Cientificotècnics]
Exemple correcte TN [Telenotícies]


Algunes sigles contenen una xifra o algun símbol. De vegades van amb guionet.

Exemple correcte TV3
Exemple correcte C-34
Exemple correcte 20 N
Exemple correcte ERx [exploració radiogràfica]
Exemple correcte R18 [Renault 18]
Exemple correcte R + D [Recerca i Desenvolupament]
Exemple correcte E 380


Les sigles i els acrònims que es poden llegir s’acostumen a escriure com un nom propi, és a dir, només amb la majúscula inicial.

Exemple correcte Sedec [Servei d’Ensenyament Català]
Exemple correcte Renfe
Exemple correcte Unesco

 
En l’àmbit de la biblioteconomia i la documentació, per designar títols d’obres, es poden utilitzar sigles amb alguna minúscula enmig o al final, per la gran quantitat de publicacions que podrien tenir la mateixa sigla.

Exemple correcte DECat [Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana]


En l’àmbit jurídic i científic, també es poden utilitzar sigles amb alguna minúscula enmig o al final.

Exemple correcte LECr [Llei d’enjudiciament criminal]
Exemple correcte IFI-IgM [immunofluorescència indirecta per a la detecció d’immunoglobulina M]
Darrera actualització: 5-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formació i escriptura» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1236> [consulta: 19 gener 2022].