Formació i escriptura

Generalment, les sigles estan formades a partir de la lletra inicial de cada un dels mots que la constitueixen.

Les paraules gramaticals —com ara els articles, les preposicions i les conjuncions— no acostumen a formar part de la sigla.

Exemple adequatICS [Institut Català de la Salut]


En general, s’escriuen amb majúscula, excepte les sigles lexicalitzades.

Exemple adequatPAS [personal d’administració i serveis]

Exemple adequatlàser [light amplification by stimulated emission of radiation]

Exemple adequatsida [síndrome d’immunodeficiència adquirida]


S’escriuen sense cap punt després de cada lletra.

Exemple adequatIDP [Institut de Desenvolupament Professional]

Exemple no admissibleI.D.P. [Institut de Desenvolupament Professional]


S’escriu punt final si correspon al final de frase (o sintagma).

Exemple adequatCaldrà tenir en compte les actuacions que durà a terme l’IDP.

Exemple adequatL’IDP. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT


S’escriuen sense espais en blanc entre les lletres.

Exemple adequatFBG [Fundació Bosch i Gimpera]

Exemple no admissibleF B G [Fundació Bosch i Gimpera]


S’escriuen sense accent gràfic, excepte les sigles lexicalitzades.

Exemple adequatIPC [índex de preus de consum]

Exemple adequatlàser
 

Són indivisibles —no es poden partir a final de ratlla—, llevat que es tracti de les sigles que s’escriuen sols amb majúscula inicial o que s’hagin lexicalitzat.

Exemple adequatBenelux

Exemple adequatIncasol

Exemple adequatlàser

Exemple adequatsida


Algunes sigles estan formades per més lletres que les estrictament inicials que els mots que la componen, per fer-les més llegibles, per distingir-les d’altres sigles, etc.

Exemple adequatCIDOB [Centre d’Informació i Documentació de Barcelona]


Hi ha altres sigles que no estan formades per les inicials dels mots que la componen perquè responen a altres criteris personals, comercials, etc.

Exemple adequatTERMCAT [Centre de Terminologia Catalana]


Altres sigles incorporen algun element com ara una preposició, una conjunció, un article, etc. que pot anar en majúscula o minúscula. De tota manera aquesta opció no és recomanable a l’hora de formar noves sigles.

Exemple adequatUdG [Universitat de Girona]

Exemple adequatCCiT [Centres Científics i Tecnològics]

Exemple adequatCiU [Convergència i Unió]

Exemple adequatUNE [una norma española]

Exemple adequatPIME [petita i mitjana empresa]


Hi ha altres sigles que estan formades a partir de mots compostos i que inclouen les inicials dels seus formants.

Exemple adequatSCT [Serveis Cientificotècnics]

Exemple adequatTN [Telenotícies]


Algunes sigles contenen una xifra o algun símbol. De vegades van amb guionet.

Exemple adequatTV3

Exemple adequatC-34

Exemple adequat20 N

Exemple adequatERx [exploració radiogràfica]

Exemple adequatR18 [Renault 18]

Exemple adequatR + D [Recerca i Desenvolupament]

Exemple adequatE 380


Les sigles i els acrònims que es llegeixen es poden escriure com un nom propi, és a dir, només amb la majúscula inicial.

Exemple adequatSEDEC o Sedec [Servei d’Ensenyament Català]

Exemple adequatRENFE o Renfe

Exemple adequatUNESCO o Unesco

 
En l’àmbit de la biblioteconomia i la documentació, per designar títols d’obres, es poden utilitzar sigles amb alguna minúscula enmig o al final, per la gran quantitat de publicacions que podrien tenir la mateixa sigla.

Exemple adequatDECat [Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana]


En l’àmbit jurídic i científic, també es poden utilitzar sigles amb alguna minúscula enmig o al final.

Exemple adequatLECr [Llei d’enjudiciament criminal]

Exemple adequatIFI-IgM [immunofluorescència indirecta per a la detecció d’immunoglobulina M]
Darrera actualització: 24-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formació i escriptura» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1236> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina