Apostrofació de les sigles 

 • Davant de sigles que es llegeixen com a mots, els articles el i la i la preposició de s’apostrofen d’acord amb les regles d’apostrofació.

  Exemple correcte l’IEC, l’INEFC, l’OGO

  Exemple correcte l’ISO, l’OTAN, l’UCI

  Exemple correcte d’INCAVI, d’IVA, d’UNICEF


  L’article la no s’apostrofa tampoc davant de sigles femenines començades per i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple correcte la INTERPOL, la UNESCO, la UEFA


  Davant de sigles que comencen per i o u semivocàliques, no s’apostrofa.

  Exemple correcte el IEN, la UOC, de IATA


  Tampoc no s’apostrofa l’article femení la ni la preposició de davant sigles que comencen per f + consonant o s + consonant.

  Exemple correcte la FCAC, la SCATERM

  Exemple correcte de FNEC, de SMEG


 • En el cas de sigles que es llegeixen lletra per lletra i que comencen amb vocal, també se segueix la norma general.

  Exemple correcte l’ATS, l’ONG, l’URL

  Exemple correcte d’HTML, d’IPC, d’UGT


  Cal tenir en compte que l’accent recau sempre sobre la darrera lletra.

  L’article la no s’apostrofa mai, doncs, davant de sigles femenines començades per i o u (precedides o no de la consonant hac) que es lletregen.

  Exemple correcte la UB, la ITS, la ITV


 • En el cas de sigles que es llegeixen lletra per lletra i que comencen amb consonant, s’apostrofen seguint la norma general quan la inicial del nom de la consonant és una vocal.

  Exemple correcte l’FM, l’RD, l’N-II

  Exemple correcte d’LSD, d’FP, d’RNA
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Apostrofació de les sigles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1238> [consulta: 23 octubre 2020].