Apostrofació

 • Davant de sigles que es llegeixen com a mots, l’article el o la i la preposició de s’apostrofen d’acord amb la norma general.

  Exemple adequatl’IEC, l’INEFC, l’OGO

  Exemple adequatl’ISO, l’OTAN, l’UCI

  Exemple adequatd’INCAVI, d’IVA, d’UNICEF


  Per tant, l’article la no s’apostrofa davant de sigles femenines començades per i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple adequatla INTERPOL, la UNESCO, la UFEC


  Davant de sigles que comencen per i o u semivocàliques, no s’apostrofen ni l’article el o la ni la preposició de.

  Exemple adequatel IEN, la UOC, de IATA


  Tampoc no s’apostrofa l’article femení la ni la preposició de davant sigles que comencen per f + consonant o s + consonant.

  Exemple adequatla FCAC, la SCATERM

  Exemple adequatde FNEC, de SMEG


 • En el cas de sigles que es llegeixen lletra per lletra i que comencen amb vocal, l’article el o la i la preposició de s’apostrofen d’acord amb la norma general, tenint en compte que l’accent recau sempre sobre la darrera lletra.

  Exemple adequatl’ATS, l’ONG, l’URL

  Exemple adequatd’IPC, d’OCR, d’UGT


  Per tant, l’article la no s’apostrofa davant de sigles femenines que es lletregen començades per i o u.

  Exemple adequatla ITV, la UB


 • En el cas de sigles que es llegeixen lletra per lletra i que comencen amb consonant, l’article el o la i la preposició de s’apostrofen seguint la norma general quan la inicial del nom de la consonant és una vocal.

  Exemple adequatl’FM, l’RD, l’N-340

  Exemple adequatd’LSD, d’FP, d’RNA
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Apostrofació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1238> [consulta: 5 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina