Barra inclinada 

En els documents de tipus administratiu com ara formularis, circulars i impresos en què es fa ús de la barra inclinada per indicar una alternança —de responsabilitat, de gènere, etc.— si l’element duplicat és en una posició que obliga a fer ús de la majúscula inicial, cal escriure-la en cadascun dels elements separats per la barra.

Exemple correcte Titular/Representant

Exemple inadequat Persona física / persona jurídica


En canvi, en els casos en què la barra inclinada marca una oposició o alternança conceptual, la majúscula només afectaria el primer dels mots.

Exemple correcte Entrada/sortida de la informació

Exemple inadequat Entrada/Sortida de la informació
Darrera actualització: 14-12-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Barra inclinada» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1295> [consulta: 15 agost 2022].