Punt 

Tot i que el punt obliga a fer servir la majúscula en el mot següent, tot seguit es remarquen alguns casos especials.

Abreviatures

Les abreviatures generalment acaben amb un punt. Aquest punt no obliga a fer servir la majúscula després, llevat que el punt de l’abreviatura sigui també el punt que marca el final de la frase.

Exemple correcte Dept. de Física Experimental


Pel que fa a l’ús de la majúscula en les abreviatures podeu consultar el criteri sobre Formació i escriptura d’abreviatures.

Informàtica i Internet

Un altre punt que no obliga a fer ús de la majúscula és el que trobem abans dels formats dels fitxers informàtics, en les adreces de correu electrònic i en els URL d’Internet.

Exemple correcte http://www.ub.edu/criteris-cub


Parèntesis

Si després de punt hi ha un text entre parèntesis, el primer mot ha d’anar amb majúscula inicial.

Exemple correcte La Cantilène de Sainte Eulalie […] inaugura una literatura hagiogràfica que serà molt abundant en la llengua antiga. (El manuscrit conservat és […] original.)


També cal aplicar el mateix criteri si el text entre parèntesis apareix en una posició de títol o de subtítol.

Exemple correcte El sistema nerviós
(Capítol introductori)
Darrera actualització: 29-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Punt» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1292> [consulta: 22 maig 2022].