Fórmules químiques 

Quan els símbols dels elements químics formen part d’una fórmula, no s’han de deixar espais entre els diferents caràcters.

Exemple correcte NaCl [clorur de sodi]
NH3 [amoníac]
N2H4 [hidrur de nitrogen]
H2SO4 [àcid sulfúric]
Darrera actualització: 13-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Fórmules químiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1833> [consulta: 17 maig 2022].