Tractaments simètrics 

S’ha d’evitar l’ús de tractaments asimètrics entre homes i dones.

Exemple correcte Per a més informació, adreceu-vos a la Sra. Maria Comes.

Exemple inadequat Per a més informació, adreceu-vos a la Srta. Maria Comes.


Exemple correcte Intervé el doctor Pla i li respon la doctora Esteve.

Exemple inadequat Intervé el doctor Pla i li respon la professora Esteve. [Que també és doctora].


Exemple correcte Pere Calders i Montserrat Roig en són dos clars exponents.

El Pere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.

[En un registre menys formal]

Exemple inadequat Pere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.


Exemple correcte L’exrector de la UB Antoni M. Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

L’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Virós.


Exemple inadequat L’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tractaments simètrics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2615> [consulta: 22 març 2023].