Nom i cognoms 

Per tal de visibilitzar la presència de les dones, tant en l’àmbit de la recerca i les publicacions, com en l’àmbit de la gestió universitària, es recomana de desenvolupar sempre el nom al costat del cognom, en lloc de fer servir només la inicial, que no permet identificar si es tracta d’un home o d’una dona. Aquest recurs és fàcilment aplicable a les bibliografies, a les llistes de membres de tribunals i de comissions avaluadores, a les actes de reunions, etc.

Exemple correcte S’aprova la proposta d’Anna Roure i Joan Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.

Exemple inadequat S’aprova la proposta d’A. Roure i J. Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.


Exemple correcte La comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: Pere Rius, Joana Casals i Mercè Martí.

Exemple inadequat La comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: P. Rius, J. Casals i M. Martí.


Exemple correcte Tirado, Daniel; Paluzie, Elisenda; Martínez-Galarraga, Julio (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Exemple inadequat Tirado, D.; Paluzie, E.; Martínez-Galarraga, J. (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 26-1-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Nom i cognoms» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2617> [consulta: 1 febrer 2023].