Annexos 

En aquest apartat s’inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.
Darrera actualització: 17-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Annexos» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2856> [consulta: 21 juny 2021].