no obstant

La construcció no obstant es fa servir per introduir un element que es contraposa a un altre.

Exemple adequatNo obstant la resolució, es pot interposar un recurs.

Exemple adequatNo obstant el que s’ha resolt, es pot interposar un recurs.


Quan aquesta construcció no va acompanyada de l’element contraposat, és convenient completar-la amb el pronom això.

Exemple adequatAixò no obstant, es pot interposar un recurs contra la resolució.

Exemple adequatNo obstant això, es pot interposar un recurs contra la resolució.

Exemple inadequatNo obstant, es pot interposar un recurs contra la resolució.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2022. <https://giec.iec.cat/textgramatica/codi/30.3.3g> [consulta: 30 juny 2022].
Darrera actualització: 13-5-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«no obstant» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2647> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina