Persones indeterminades plural 

Tot i que gramaticalment el masculí plural, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a homes i dones quan el text fa referència a persones indeterminades, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple correcte auxiliars, membres [català]
   responsables, profesionales, testigos [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple correcte persones, infants, criatures [català]
   personajes, víctimas [castellà]


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple correcte cos, equip [català]
   personal, plantilla [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de les persones.

   Exemple correcte docència, coordinació, vicerectorat [català]
   vocalía, rectorado, tutoría [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Quan l’aplicació d’aquests recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, convé usar el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

  Exemple correcte També han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres.

  Exemple inadequat També han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en Filosofia i Lletres.

  Exemples en castellà

 • Per tant, només es recomanen les formes dobles en plural quan hi ha una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

  Exemple correcte Els rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.

  [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

  Exemple inadequat Els rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

  Exemples en castellà
Darrera actualització: 4-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persones indeterminades plural» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2513> [consulta: 8 desembre 2022].