en cas de o en el cas de

Les formes en cas de i en el cas de es poden usar indistintament perquè no presenten diferències de significat. L’ús de l’article és, doncs, opcional.

Exemple adequatEn cas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple adequatEn el cas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.


Com és habitual, quan la locució va seguida de la conjunció que es perd la preposició de.

Exemple adequatEn el cas que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple no admissibleEn el cas de que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.


La locució en cas de o en cas que ha de dur sempre la preposició en al davant; per tant, no s’accepten les formes cas de ni cas que.

Exemple no admissibleCas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple no admissibleCas que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.
Darrera actualització: 23-4-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«en cas de o en el cas de» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2859> [consulta: 28 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina