Etiquetes i llegendes de les il·lustracions 

Les etiquetes i llegendes són els diversos elements textuals que poden aparèixer dins de la il·lustració. La informació que contenen no s’ha de repetir al peu.

S’escriuen sense punt final. Quan són frases o sintagmes complexos, van amb majúscula inicial. En canvi, si són mots o sintagmes breus, poden anar amb minúscula.

En general, no cal fer servir cap recurs gràfic, com ara la cursiva, per destacar-les.
  • Les etiquetes identifiquen parts concretes de la il·lustració.

    Exemple correcte Imatge amb etiquetes

  • La llegenda és l’explicació dels símbols o codis usats a la il·lustració.

    Exemple correcte Imatge amb llegenda

Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Etiquetes i llegendes de les il·lustracions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2883> [consulta: 21 juny 2021].