Taula de diacrítics 

Mots amb accent
Mots sense accent
[béns]

 • La ciència del i del mal.

 • L’economia dels béns comuns.

 • Respirar per concentrar-se millor.

 • Ara , l’homologació és necessària.

be [bens]

 • Amb be alta o ve baixa?

 • Sacrifiquen les vedelles o els bens.


déu [déus]

 • Si Déu no existís, caldria inventar-lo.

 • Els déus de les tragèdies gregues.


deu [deus]

 • Pseudomones en aigua de deus.

 • Un conveni signat per deu universitats.

 • Li deu diners.

 • Deu ser un privilegi per a la Facultat.

és
 • L’assegurança és obligatòria.


es
 • Com es pot fer l’avaluació continuada?

 • Anirem a es Mercadal.

 • Fa unes es molt elegants.

 • Articulacions de la .

ma
 • Ma mare no és d’aquí.

més
 • Per saber-ne més.

 • Ves més enllà.

 • Les sumes s’indiquen amb un més.

mes
 • Al mes de març hi haurà dues sessions.

 • Va dir que ho faria, mes no ho farà.

món
 • Una de les millors universitats del món.

mon
 • Aquesta tesi l’he dedicada a mon pare.

pèl [pèls]

 • Lleu caiguda del pèl corporal.

 • Això fa posar els pèls de punta!

pel [pels]

 • Navegació pel Campus Virtual.

 • Activitat finançada pels centres.

què [quès]

 • Què he de saber?

 • La proporció en què es dona el fenotip.

 • Els quès i els perquès en sociolingüística.

que [ques]

 • que bonic!

 • Les dades que es mostren.

 • En cas que no es pugui fer la trucada.

 • Les subordinades i els ques explicatius.

 • Com si tinc el nivell.

se
 • La UB se suma a l’Any Fabra.

[sís]

 • Dir que o dir que no.

 • El sís de la campanya.

si [sis]

 • No té validesa per si mateix.

 • Els sis condicionals fan veure el dubte.

 • Si optes per aquesta modalitat, millor.

 • Concert en si bemoll.

 • Dins el si de cada universitat.

sòl [sòls]

 • Els efectes de la contaminació del sòl.

 • La fertilitat dels sòls mediterranis.
sol [sols]

 • Curiosa aparició de dos sols al matí.

 • Recitada en clau de sol.

 • És important aprendre a estar sol.

 • El terme que se sol fer servir actualment.

són
 • Què són els màsters universitaris?
son
 • El son és un procés fisiològic.

 • La son és una font d’estrès.

 • Ha vingut son germà a veure’l.

 • Quines responsabilitats l’estudiant?

te
 • Registrar-te com a usuari.

 • Els beneficis de beure te.

 • Taula comença per la lletra te.

ús
 • Reglament d’ús dels mitjans electrònics.
us
 • Ja us podeu inscriure al curs.

 • Fa unes us molt elegants.

vós
 • Es recomana usar el tractament de vós.
vos
 • Animeu-vos a estudiar alemany.


Remarques

Hi ha algunes pistes per recordar en quin mot recau l’accent diacrític:

 • Si un dels mots és àton, el diacrític sempre cau, evidentment, en el que té la vocal tònica.

 • Si hi ha diferència d’obertura vocàlica, porta diacrític el que té la vocal tancada.

 • En el cas de sòl i sol, s’ha optat per accentuar el mot menys freqüent.
Darrera actualització: 20-9-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Accent diacrític: taula de diacrítics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3143> [consulta: 19 maig 2022].