Diacrítics antics 

La nova ortografia (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans redueix la llista actual de mots diacrítics a quinze.

La taula següent recull les paraules que portaven accent i ja no en porten, per bé que excepcionalment es pot fer servir en casos concrets, quan hi hagi una possible confusió de significat.

adéu, adéus (adéu-siau)
almón
bóta, bótes
cóc, cócs
cóm, cóms
cóp, cóps
cós, cóssos
dóna, dónes
entresòl, entresòls, grata-sòl, grata-sòls, litosòl, litosòls, mol·lisòl, mol·lisòls, paleosòl, paleosòls, regosòl, regosòls, ressòl, ressòls, subsòl, subsòls, vertisòl, vertisòls
féu (contraféu, desféu, estraféu, perféu, reféu, satisféu)
fóra
jóc, jócs
marededéu, marededéus
mèu, mèus (a gatamèus)
mòlt, mòlta, mòlts, mòltes (remòlt, remòlta, remòlts, remòltes)
móra, móres
nét, néta, néts, nétes (besnét, besnéta, besnéts, besnétes, quadrinét, quadrinéta, quadrinéts, quadrinétes, rebesnét, rebesnéta, rebesnéts, rebesnétes, renét, renéta, renéts, renétes)
nós (nòs)
ós, óssa, óssos, ósses
pórca, pórques
pregadéu, pregadéus
redéu
repèl, repèls (a contrapèl, a l’empèl)
rés
rodamón, rodamóns
ròssa, ròsses
séc, sécs
sègle, sègles
semidéu, semidéus
sèu, sèus
sóc, só
submón, submóns
tòt, tòts
vénda, véndes
véns, vénen (revéns, revénen)
vés
véu (benvéu, entrevéu, malvéu, prevéu)
Bibliografia
Fabra, Pompeu. Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1932. Disponible en paper a https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/acbrpu/alma991007872809706708 [consulta: 20 setembre 2021].
Darrera actualització: 22-9-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Diacrítics antics» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3265> [consulta: 27 gener 2022].