Lloc de publicació 

 • En llibres o monografies, la indicació del lloc de publicació s’ha de fer constar tal com apareix a la publicació, independentment que el nom tingui una forma tradicional en català, i ha d’anar seguida de dos punts.

  Exemple correcte Grin, François; Vaillancourt, François. The cost-effectiveness evaluation of minority language policies: case studies on Wales, Ireland and the Basque Country. Flensburg: European Centre for Minority Issues (ECMI), 1999. (ECMI Monograph; 2).

  Fajardo, Alfonso. Diccionario de términos de nutrición. México: Auroch, 1999.

  En el cas de publicacions periòdiques, si es fa constar el lloc de publicació, es posa després de la responsabilitat principal (si no n’hi ha, després del títol), seguit d’una coma.

  Exemple correcte Llengua i ús: revista tècnica de normalització. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 1994.

  En el cas dels recursos electrònics, si es fa constar el lloc de publicació, es posa després del tipus de suport (si no hi ha responsabilitat secundària o edició).

  Exemple correcte Quark [en línia]. Institut Municipal d’Investigació Mèdica; Universitat Pompeu Fabra. Observatori de la Comunicació Científica. Barcelona, 1995. <htp://www.imim.es/quark/> [Consulta: 14 juny 2005].


 • Quan calgui fer constar diversos llocs de publicació, se separen amb punt i coma.

  Exemple correcte Cómo hacer presentaciones eficaces. 2a ed. London; Barcelona: Manchester Open Learning; Ediciones Gestión 2000, 1997.


 • Si el lloc de publicació és poc conegut o es pot confondre amb algun altre, és aconsellable de fer constar el nom del país, província, estat, etc., entre parèntesis.

  Exemple correcte Bjune, Tove Elisabeth. Curso de iniciación a Microsoft Access. Versión 2.0. Trad. a cura d’Alfred Mansanet. Simat de Valldigna (València): Easy Data Ibérica, 1995.


 • En casos de referències bibliogràfiques en què no se sàpiga quin és el lloc de publicació, s’indica amb la locució llatina sine loco (‘sense lloc’) abreujada i entre claudàtors, [s. l.].

  Exemple correcte Sans Sabrafen, Jordi. Llengua, ciència, medicina i societat. [s. l.]: Publicacions de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 1997.

  Si el document no s’ha publicat no cal posar l’abreviació s. l.
Darrera actualització: 20-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Lloc de publicació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=376> [consulta: 9 desembre 2021].