Avís legal

Els dominis d’Internet ub.edu i ub.es són de titularitat de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, Espanya).

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Universitat de Barcelona o a les entitats vinculades a aquesta, o bé a tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Universitat.

La Universitat de Barcelona es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des dels dominis, la qual prevaldrà sobre l’establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Les dades personals que la Universitat sol·liciti als usuaris es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els continguts oferts en els dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a la Universitat. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes i de les disposicions que s’hagin de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats per la Universitat en el si d’un procediment administratiu.

La Universitat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Universitat de Barcelona no és responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb els dominis de la Universitat a través d’enllaços.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.