CICERONE enriqueix la comprensió del Sector Cultural i Creatiu

El projecte CICERONE, que significa ‘Creative Industries Cultural Economy Production Network’ (Xarxa de Producció d’Economia Cultural de les Indústries Creatives). És un projecte de recerca col·laboratiu i interdisciplinari que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. Va començar el febrer de 2019 i ara ha entrat en la seva fase de difusió pròxima al tancament formal. La Dra. Montserrat Pareja-Eastaway, coordinadora del Màster Oficial en Gestió Cultural, lidera l’equip de recerca de la Universitat de Barcelona, que també inclou al Dr. Marc Pradel i Miquel i a Juan Vidaechea, qui es va unir el març de 2022, i a Lía Barrese, que va formar part de l’equip fins al febrer de 2022.

Juan Vidaechea, Marc Pradel y Montserrat Pareja-Eastaway

Un consorci coordinat per l’Institut de Recerca en Ciències Socials (AISSR) de la Universitat d’Amsterdam, CICERONE, també inclou altres sis universitats europees, una consultoria estratègica amb seu a Brussel·les i un think tank búlgar. El grup de recerca està compost per experts de diversos camps, com a sociologia, geografia, estudis culturals, economia i història, que aporten amplis coneixements i experiència en les indústries culturals i creatives.

Partint d’una perspectiva sobre les Indústries Culturals i Creatives com a activitats econòmiques vitals per a una societat i economia europees vibrants i resilients, CICERONE ofereix una comprensió integral de com funcionen aquestes indústries mitjançant un enfocament innovador: l’enfocament de la Xarxa de Producció Global proposat per Neil Coe. Les contribucions del projecte de recerca inclouen una millor comprensió del sector cultural i creatiu, recomanacions de polítiques en col·laboració amb diversos actors interessats i l’enfortiment de les xarxes i connexions intersectorials entre els actors clau a través d’esdeveniments i plataformes en línia amb els interessats.

A través d’amplis estudis de casos comparatius en vuit sectors culturals i creatius, es revelen els mecanismes clau i les relacions en les xarxes de producció. Els sectors que aborda CICERONE són arquitectura, patrimoni cultural, artesania, audiovisual, disseny (incloent-hi la moda), festivals, arts visuals i performatives, música i editorial.

L’equip de recerca de la Universitat de Barcelona ha estudiat dos sectors específics relacionats amb la cultura i la creativitat, amb anàlisi de diversos estudis de cas situats a Espanya, en cooperació amb un altre equip de recerca d’un país europeu diferent que també va aportar estudis de cas d’organitzacions del seu entorn. Així, s’analitza el sector de l’Arquitectura en col·laboració amb la Universitat d’Amsterdam (informe complet aquí) i el Disseny de Moda en col·laboració amb la Universitat de Milà -Bicocca i la Universitat de Bari Aldo Moro (informe complet aquí). Aquest enfocament comparatiu de recerca ha portat a discussions més àmplies i ha proporcionat recomanacions valuoses basades en les seves troballes.

Espai autogestionat dins de NDSM Wharf, Amsterdam. Fotografia de Montserrat Pareja-Eastaway.

A més dels informes ja publicats, actualment s’estan redactant i discutint un grup de documents que aborden temes com a xarxes, estructures de poder o sostenibilitat en el sector cultural i creatiu. També es publicarà un breu informe de polítiques una vegada que es completi la fase de difusió del projecte CICERONE. En ell se suggereix la incorporació del sector creatiu i cultural a polítiques generals més àmplies dirigides a desafiaments clau com la transició verda i digital, la innovació o la inclusió. Així, pot desbloquejar-se un enorme potencial de contribució per part del CCS.

Un altre resultat rellevant del projecte CICERONE és l’observatori interactiu de l’economia cultural, que s’està establint com a part del projecte i estarà disponible en les pròximes setmanes. Serveix com a plataforma per a facilitar discussions i debats en curs entorn del potencial econòmic i sociocultural del sector cultural i creatiu. A través d’aquesta plataforma, els responsables de polítiques i altres actors interessats poden interactuar amb els resultats de la recerca, contribuint a processos de presa de decisions multinivell millor informats en el camp.

Tots els informes i breus de polítiques són accessibles en el lloc web de CICERONE, així com més informació sobre el projecte de recerca: www.cicerone-project.eu