SOL·LICITUD D’ACCEPTACIÓ

Si vols realitzar una estada temporal a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona durant un o dos semestres (al mateix any acadèmic), ho pots fer mitjançant un Programa de Mobilitat Internacional (Erasmus+, Global Faculty UB, Global UB Mobility, Erasmus Mundus, entre d’altres), o bé com a sol·licitant individual.

Si la teva universitat té un acord bilateral establert amb la nostra institució, i has estat seleccionat per a realitzar un intercanvi a la Facultat d’Economia i Empresa en el marc de qualsevol dels Programes de Mobilitat Internacional existents, cal seguir les instruccions per a sol·licituds en el marc de programes d’intercanvi.

Si la teva universitat no té establert cap conveni bilateral amb la nostra institució, cal seguir les instruccions per a les sol·licituds individuals.

En els dos casos, és imprescindible acreditar els teus coneixements de l’idioma d’acord a les instruccions especificades: Language Requirements for Incoming Exchange Students.

Aquí trobaràs tota la informació que necessites per realitzar amb èxit la teva sol·licitud d’acceptació al nostre centre. Llegeix atentament les instruccions i bona sort amb la teva sol·licitud. Esperem veure’t aviat!

Trobaràs les instruccions de com fer la sol·licitud al següent enllaç: Applicants within an Exchange Program.

Trobaràs les instruccions de com fer la sol·licitud al següent enllaç:
Sol·licituds individuals (grau)
Sol·licituds individuals (màster)