SAS per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
SAS per estudiants
Nota de juny 2024 sobre la renovació de la llicència de SAS
Hem publicat els nous codis, que permeten activar SAS fins a 15/06/2025. Aquests codis serveixen per les instal·lacions fetes abans del 10/6/2024. Les instal·lacions de SAS, posteriors al
11/6/2024, ja tenen la nova llicència incorporada.
 • Els estudiants que instal·leu per primer cop SAS aneu a l’apartat Accés al servei dins d’aquesta mateixa fitxa per accedir als instal·ladors i el procediment d’instal·lació de SAS.
 • Els estudiants que només heu renovar la llicència de la vostra instal·lació de SAS, consulteu l’entrada de la nostra base de coneixements.

 

Resultat d’una negociació amb SAS Institute Inc., l’ÀreaTIC ha signat un addendum al contracte per ampliar l’abast de la llicència, Educational Analytical Suite, de manera que també sigui accessible al col·lectiu d’estudiants de la UB. Amb això, els alumnes podran instal·lar  SAS als seus equips personals.

L’Àrea TIC ha preparat un SAS Depot específic des d’on es pot descarregar i instal·lar el SAS.

Accés al servei:

 • Per requeriments contractuals aquests servei el tramitarà el professor de l’assignatura o un responsable PDI en nom de l’estudiant
  1. el professor sol·licitarà una llicència de SAS per Estudiants.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants ( obligatòriament seran les adreces @alumnes.ub.edu)
   • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. S’habilita un accés al SAS Depot, sota autenticació UB,  des d’on els estudiants poden descarregar-se el programari en els seus equips personals.
  4. Consulteu la base de coneixements per veure com accedir, descarregar i instal·lar SAS.