MOOC English for Teaching Purposes

English for Teaching Purposes és un MOOC desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, pensat per ajudar el PDI que imparteix o vol impartir docència en anglès com a tercera llengua, és a dir, sense ser-ne parlant nadiu.

Els MOOC són cursos universitaris en línia i gratuïts (amb la possibilitat d’obtenció de certificat, de pagament). Solen tenir unes dates de docència concretes, tot i que la major part tenen el contingut obert tot l’any.

El curs English for Teaching Purposes és íntegrament en anglès, té una durada de 4 setmanes i segueix els principis de l’EMI (English Medium Instruction). En el web de Coursera trobareu la descripció del curs i us hi podreu inscriure gratuïtament.

El curs ajuda a superar temors i guanyar seguretat; a construir un bon text discursiu que vehiculi la classe (descripcions de l’argumentació i l’exposició en anglès, parts i tipus de discursos, tècniques per promoure la participació i elements per interactuar amb els alumnes); a millorar la pronúncia bàsica, a interpretar dades en anglès (gràfics, processos, estadístiques), etc.

Les lliçons inclouen material complementari en forma d’enllaços per ampliar els continguts de cada tema. Durant el curs, hi ha un fòrum obert on els participants poden compartir experiències.

L’avaluació consisteix en un petit test setmanal i en una prova final en què s’han enregistrar uns 15 minuts de classe en anglès que els companys hauran d’avaluar.

Si voleu fer el curs sencer amb totes les opcions que ofereix, la data d’inici és el 10 d’octubre, i dura fins el 13 de novembre. Fora d’aquestes dates, la major part del contingut segueix sent totalment obert.