Grups de recerca i afins

Els elements que formen part de les denominacions dels grups de recerca i afins s’escriuen amb majúscula inicial, fins i tot si no tenen un descriptor genèric del tipus grup, grup de recerca, observatori, etc.

A continuació s’agrupen els exemples segons els diferents mots que els descriuen.

 • Grups

  Exemple adequatGrup d’Estudis Alimentaris
  Grup d’Anàlisi de Dret Financer i Tributari


 • Grups de recerca

  Exemple adequatGrup de Recerca Ambiental Mediterrània
  Grup de Recerca Clínica Bàsica en el Tractament del Dolor
  Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT)
  Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GREAC)
  GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica)


 • Grups de recerca consolidats

  Exemple adequatGrup de Recerca Consolidat de Bioètica i Dret
  Grup de Recerca Consolidat de Neurociència Cognitiva


 • Grups d’investigació

  Exemple adequatGrup d’Investigació en Lingüística Computacional


 • Grups d’estudi

  Exemple adequatGrup PREDIMED, Grup d’Estudi dels Efectes de la Dieta Mediterrània sobre la Malaltia Cardiovascular
  Grup d’Estudi i Recerca en Educació Social, Necessitats Emergents i Tecnologies


 • Centres d’investigació

  Exemple adequatCentre d’Investigació sobre Canvi Social i Democràcia


 • Observatoris

  Exemple adequatObservatori de Bioètica i Dret
  Observatori de l’Aigua


 • Unitats de recerca

  Exemple adequatUnitat de Recerca de la SIDA
  Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica


 • Equips

  Exemple adequatEquip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB)


 • Laboratoris

  Exemple adequatLaboratori d’Investigació i Tractament de Textos i Epigrafia Romans i Antics, LITTERA


 • Seminaris

  Exemple adequatSeminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques, SERP


 • Sense descriptor genèric inicial

  Exemple adequatFarmàcia Clínica i Farmacoteràpia
  Histopatologia de Mol·luscs i Crustacis. Biologia de la Reproducció
  Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes
  DHIGES (Didàctica de la Història i la Geografia a la Secundària)Es pot consultar el GREC per conèixer el nom d’algun grup de recerca de la Universitat de Barcelona.
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Grups de recerca i afins» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1225> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina