Documents i obres artístiques

Majúscules
Minúscules
l’Estatut de la Universitat de Barcelona
el Projecte de llei de reforma universitària
la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors
la disposició addicional 4a
el capítol I
la disposició transitòria 6a
el carnet d’estudiant
el passaport
la cartilla de la Seguretat Social
Darrera actualització: 23-9-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents i obres artístiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1056> [consulta: 27 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina