Estudis

S’escriuen sempre amb minúscula inicial.

Exemple adequatel preescolar
l’educació general bàsica (EGB)
el curs d’aptitud pedagògica (CAP)
el curs d’orientació universitària (COU)
la formació professional, primer i segon grau (FP)
el primer cicle d’ensenyament universitari
l’ensenyament secundari obligatori (ESO)
la reforma del sistema educatiu
les proves d’accés a la universitat (PAU)
un doctorat
un màster
una llicenciatura
un postgrau
una àrea de coneixement
una càtedra


Però,
Exemple adequatl’ensenyament de Dret
la càtedra d’Història de la Farmàcia
un llicenciat en Biologia
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Estudis» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1086> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina