Genètica

Alguns dels símbols utilitzats en genètica són els següents:

 • Cromosomes: s’escriuen en rodona.

  Exemple adequatx
  y


 • Gens: s’escriuen en cursiva.

  Exemple adequatLacA


 • Proteïnes: s’escriuen en rodona.

  Exemple adequatLacA


 • Fenotips: s’escriuen en rodona.

  Exemple adequatLac+


 • Oncogens i protooncogens: s’escriuen en cursiva.

  Exemple adequatsis


 • Localitzacions cromosòmiques: s’escriuen en rodona.

  Exemple adequat6q22-24


Pel que fa a l’escriptura dels àcids ribonucleic i desoxiribonucleic i els seus tipus, cal tenir en compte el grau d’especialització del text a l’hora de triar entre la forma catalana o la corresponent anglesa, que funciona en l’àmbit internacional gairebé com a estàndard.

Si el text té un grau d’especialització mitjà o elevat, és recomanable utilitzar la forma anglesa. En els textos de la Universitat de Barcelona, per tant, convé utilitzar aquestes últimes formes, perquè són les que prefereixen els especialistes. En l’àmbit de la biologia cel·lular, a més, tenen un ús internacional, fixat i recomanat per la Comissió Combinada de Nomenclatura Bioquímica IUPAC-IUB.

denominació
català
anglès
àcid desoxiribonucleic
ADN
DNA
àcid desoxiribonucleic mitocondrial
ADNmit
mtDNA
àcid ribonucleic
ARN
RNA
àcid ribonucleic de transferència
ARNt
tRNA
àcid ribonucleic missatger
ARNm
mRNA
àcid ribonucleic ribosòmic
ARNr
rRNA


El símbol corresponent a la unitat de massa atòmica unificada dalton (pronunciat dàlton), que no és del sistema internacional d’unitats, és Da.
Més informació
Gene [en línia]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene> [Consulta: 11 juny 2012].

Guidelines for human gene nomenclature [en línia]. <http://www.genenames.org/guidelines.html> [Consulta: 11 juny 2012].
Darrera actualització: 27-6-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Genètica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1246> [consulta: 2 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina