s (o z) + consonant

L’article masculí el s’apostrofa davant de mots que comencen amb essa seguida de consonant, la major part manlleus no adaptats gràficament.

Exemple adequatl’snack-bar, l’spin, l’stevensonià, l’scherzo, l’SDEUB


No s’apostrofen, però, l’article femení la ni la preposició de, ja que la essa recolza en la vocal de l’article o la preposició.

Exemple adequatla Scala de Milà, la schola cantorum, la schwatzita, la SCATERM

Exemple adequatde Stendhal, de statu quo, de Sri Lanka, de Schlegel


Funcionen de manera semblant els manlleus no normalitzats que comencen per z seguida de consonant.

Exemple adequatl’zloty, l’zwitterió

Exemple adequatla Zwolle, la Zvornik

Exemple adequatde Zhmerynka, de Zleby


Cal tenir en compte que força estrangerismes que comencen amb essa seguida de consonant ja han estat catalanitzats amb la inclusió d’una e al principi del mot. Davant d’aquests manlleus adaptats, s’aplica la norma general d’apostrofació.
           
Exemple adequatl’estrès, l’espagueti

Exemple adequatl’esmaixada, l’estandardització

Exemple adequatd’estocs, d’escanejar
Més informació
Costa Carreras, Joan. «Proposta d’ús de l’apòstrof davant de mots començats amb una consonant fricativa seguida d’una altra consonant» [en línia]. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 2005, núm. 34. <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128229> [consulta 31 gener 2019].
Darrera actualització: 8-4-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«s (o z) + consonant» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1282> [consulta: 23 juny 2024].
Pujar al principi de la pàgina