Valor metalingüístic

L’article el o la i la preposició de no s’apostrofen quan precedeixen un mot usat amb valor metalingüístic.

Exemple adequatEl eixugat de l’exemple és el participi de eixugar.

Exemple adequatL’estudi se centra en la e àtona pretònica en mallorquí.

Exemple adequatL’expressió italiana vendetta s’usa en el sentit de ‘ajustament de comptes’.
Darrera actualització: 31-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Valor metalingüístic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3090> [consulta: 23 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina