Recursos per a una redacció de qualitat

A l’hora de redactar un document és important conèixer les diverses eines que es tenen a l’abast per aconseguir textos de qualitat.

Els recursos que es presenten en aquest capítol s’han agrupat segons si són criteris, diccionaris i altres recursos lingüístics o verificadors ortogràfics.
Darrera actualització: 15-4-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Redacció: recursos per a una redacció de qualitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1335> [consulta: 5 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina