Recomanacions d’ús

Per regla general no és recomanable fer ús de les construccions passives.

Exemple adequatLes persones que vulguin demanar una subvenció han d’emplenar la sol·licitud.

Exemple inadequatLa sol·licitud ha de ser emplenada per les persones que vulguin demanar una subvenció.


Exemple adequatLa direcció del partit renova periòdicament les llistes.

Exemple inadequatLes llistes són renovades periòdicament per la direcció del partit.


Tot i així, la passiva és un tipus de construcció a la qual es pot recórrer de manera puntual per dos motius bàsics:

  • Perquè es vol invisibilitzar l’agent de l’acció que expressa el verb.

    Exemple adequatL’Hospital Clínic es va fundar l’any 1906.


  • Perquè es vol centrar l’atenció en l’objecte en comptes de l’agent de l’acció que expressa el verb, a vegades motivat per la llargada d’aquest agent.

    Exemple adequatEl Tirant lo blanc es va publicar a València l’any 1490.


    Exemple adequatAquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat.

    Exemple inadequatLa llei escrita, el principi general de la diligència necessària i un sentit general de justícia o equitat exigeixen aquesta acció.


En el cas que es faci servir una construcció passiva, és preferible la passiva pronominal o reflexa abans que la passiva amb ser o perifràstica.

Exemple adequatLa convocatòria s’ha adaptat a l’avaluació única.

Exemple inadequatLa convocatòria ha estat adaptada a l’avaluació única.


Tot i això, és preferible usar la passiva amb ser o perifràstica, si la passiva pronominal o reflexa pot provocar interpretacions errònies.

Exemple adequatEls seus investigadors són citats en les publicacions científiques més prestigioses.

Exemple inadequatEls seus investigadors se citen [a si mateixos] en les publicacions científiques més prestigioses.


Per invisibilitzar l’agent de l’acció que expressa el verb també hi ha altres possibilitats, com ara fer servir un pronom indefinit. En aquest cas, però, no és recomanable fer servir el pronom hom.

L’ús de la passiva també pot estar condicionat pel tipus de text.
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Construccions passives: recomanacions d’ús» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1794> [consulta: 22 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina