Lo en certs modismes castellans

Hi ha tot un seguit de modismes del castellà que incorporen l’article lo i que sovint són utilitzats en català. Per evitar aquests usos, però, no hi ha una solució que es pugui aplicar en tots els casos, sinó que cal recórrer als modismes genuïns de què disposa el català.

A continuació es mostra un quadre que recull el modisme castellà i el modisme català corresponent segons el significat (bona part d’aquests exemples estan extrets del llibre Guia d’usos lingüístics que es troba a la bibliografia).

castellà
català
a lo grande
sense estar-se de res, a cor què vols
a lo mejor
potser, a la millor
a lo sumo
com a màxim, com a molt, a tot estirar
a lo vivo
de viu en viu
(cada cual) a lo suyo
(cadascú) a la seva (feina)
da lo mismo
tant és, tant se val
de lo contrario
si no, altrament
en lo referente a
quant a, pel que fa a, tocant a
en lo sucesivo
d’ara endavant
es lo mismo
és el mateix, tot és u
(eso) es lo de menos
això no és res, això rai
estar en lo cierto
tenir raó
(ir) a lo suyo
(anar) a la seva
lo antes posible
com més aviat millor, al més aviat possible
lo cierto es que
el cas és que, el cert és que
lo de siempre
el mateix de cada dia, la mateixa història, la cançó de sempre
lo demás
la resta, les altres coses, el restant
lo indecible
cosa de no dir
lo malo es que
el pitjor és que
lo más indicado
el més adient
lo más mínimo
gens ni mica, absolutament gens, ni poc ni gaire
lo más pronto posible
com més aviat millor, al més aviat possible
lo menos
almenys, pel cap baix
lo menos posible
lo mismo da
tant és, tant me fa, tant se val
lo otro
allò altre, les altres coses
lo suficiente
prou
mejorando lo presente
amb tots els respectes, deixant de banda el respecte que em mereixeu
por lo demás
fora d’això, llevat d’això, d’altra banda
por lo general
generalment, en general
por lo menos
almenys, pel cap baix, si més no, ben bé
por lo pronto
de primer, de bon principi, de bon començament
por lo tanto
per tant, doncs, per consegüent, consegüentment
por lo visto
segons sembla, pel que sembla
Més informació
Balbastre, J. Nou recull de modismes i frases fetes. 6a ed. Barcelona: Pòrtic, 1992, pàg. 366-367.

Guia d’usos lingüístics. Volum 1, Aspectes gramaticals. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002, pàg. 119-120.
Darrera actualització: 10-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Lo en certs modismes castellans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=947> [consulta: 28 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina