Els destacats

La targeta de visita és un document breu i sintètic que recull les dades essencials d’identificació i contacte d’una persona. D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, les targetes de visita corporatives han de seguir un model i una sèrie de consideracions.

S’ha previst l’exemple estàndard en català, però també català-anglès i català-castellà, a més d’un model amb xarxes socials.
Per aconseguir un text de qualitat, és recomanable tenir en compte una sèrie de consells de redacció: seguir l’ordre natural dels elements de la frase, escriure frases i paràgrafs ben cohesionats, optar preferentment per frases afirmatives, fer un bon ús dels signes de puntuació, etc.

És bo tenir present la llista completa de recomanacions i aplicar-les tant com es pugui.

La consulta

 • (19/06/2023)

  Quan parlem de recerca sobre el càncer, convé fer una sèrie de precisions lingüístiques sobre l’ús d’alguns termes que hi estan relacionats. Més enllà d’estar-ne al cas, tingueu en compte que disposeu de bons verificadors ortogràfics que us poden ajudar a evitar alguns errors.

  • No s’ha de confondre l’adjectiu oncogen -ògena (que produeix tumors) amb el substantiu masculí oncogèn (gen que transforma una cèl·lula sana en cancerosa).
  • Hem d’usar la forma catalana de les paraules següents, que solem fer servir incorrectament sovint per influència del castellà:

  alimentari, i no alimentici
  malaltia, i no dolència o enfermetat
  multidisciplinari, i no multidisciplinar
  prevalença, i no prevalència

  • Per què ens equivoquem a l’hora d’escriure aquests mots?

  immunoteràpia, i no inmunoteràpia
  seqüela, i no seqüel·la
  trastorn, i no transtorn

  • Hi ha qüestions de gènere i nombre que també solen crear-nos dubtes:

  una anàlisi clínica, en comptes d’un anàlisi clínic
  la diagnosi (i el diagnòstic), en comptes d’el diagnosi
  una metàstasi (i unes metàstasis), en comptes d’una metàstasis

  • I, quan parlem, en general no pronunciem prou bé aquestes paraules:

  asimptomàtic -a es pronuncia amb essa sorda
  leucòcit és una paraula plana
  metàstasi es pronuncia amb essa sonora

  Més enllà d’aquestes consideracions, podeu consultar la Terminologia del càncer, del TERMCAT, que conté prop de 220 termes bàsics relacionats amb el càncer i la recerca oncològica. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

  També teniu disponible el Diccionari enciclopèdic de medicina, que posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Conté més de 75.720 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques), a més a més de notes complementàries.

Les guies ràpides

En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Guia breu, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats a partir dels errors més habituals, per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària adreçada, especialment, a les persones que redacten pàgines web institucionals.
La cursiva, la negreta i la versaleta són variacions en la composició de la lletra que permeten caracteritzar o remarcar una part del text amb finalitats diverses. En general, els usos d’aquests recursos són convencionals i per això és fonamental determinar-ne i unificar-ne els usos per aplicar-los de manera sistemàtica en un text.

Les piulades

L’apunt

 • (21/02/2024)
  Sempre hi ha un bon motiu per estalviar tinta
  Tant si respon a motivacions purament econòmiques com a la voluntat de no malbaratar recursos, l’estalvi de tinta en les impressions és un tema que sempre preocupa. Si voleu que els cartutxos de tinta us durin una mica més, hi ha diversos recursos útils a l’hora d’imprimir contingut web. Sovint, per imprimir un petit text inserit dins una pàgina web gastem gran quantitat de tinta perquè la pàgina està farcida d’imatges, anuncis o altres textos que no ens interessen. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina