Els destacats

Els criteris per a la redacció de textos institucionals en anglès recullen qüestions d’ortografia, puntuació, traducció, etc. També incorporen models de documents: sol·licituds, resolucions, certificats, convenis o correus electrònics.

Com a novetat, s’hi han afegit recomanacions per a la redacció de treballs acadèmics.
Per commemorar els 150 anys de l’Edifici Històric, es va crear un logotip que calia incloure en la documentació institucional durant el curs 2022-2023.

Correspon, doncs, retirar aquesta marca dels diferents suports de comunicació i models de documents, especialment xarxes socials, pàgines web i a la signatura dels correus electrònics.

La consulta

  • (23/11/2023)

    Aquesta construcció és correcta, tot i que al DIEC2 no apareix cap exemple del verb vincular amb la preposició amb. El DEIEC, en canvi, sí que n’inclou un exemple a la primera accepció: Les proves vinculen el seu client amb una vintena d’assalts a mà armada.

    El DEIEC és una versió simplificada del DIEC2 pel que fa a la nomenclatura, però és més detallat pel que fa a les informacions lingüístiques contingudes en definicions i exemples.

Les guies ràpides

Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.
La cursiva, la negreta i la versaleta són variacions en la composició de la lletra que permeten caracteritzar o remarcar una part del text amb finalitats diverses. En general, els usos d’aquests recursos són convencionals i per això és fonamental determinar-ne i unificar-ne els usos per aplicar-los de manera sistemàtica en un text.
En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.

Les piulades

L’apunt

  • (21/02/2024)
    Sempre hi ha un bon motiu per estalviar tinta
    Tant si respon a motivacions purament econòmiques com a la voluntat de no malbaratar recursos, l’estalvi de tinta en les impressions és un tema que sempre preocupa. Si voleu que els cartutxos de tinta us durin una mica més, hi ha diversos recursos útils a l’hora d’imprimir contingut web. Sovint, per imprimir un petit text inserit dins una pàgina web gastem gran quantitat de tinta perquè la pàgina està farcida d’imatges, anuncis o altres textos que no ens interessen. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina