8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.3 APLICACIÓ
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar

L’evaporació s’efectua quan es vol concentrar o obtenir un sòlid d’una dissolució o suspensió, o bé per assecar un sòlid.

 

 

 

 

 

A A A