8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.7 seguretat i residus
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar

Evaporació-assecat

Les operacions d’evaporació i assecat de dissolvents orgànics presenten el risc de despreniment de vapors tòxics o inflamables. Per prevenir-ho, s’ha d’actuar com s’indica a continuació: 

 

Operacions amb buit

L’evaporació i l’assecat en dessecadors presenten riscos d’implosió de l’aparell i projecció del material, aspiració d’un líquid i mescla imprevista de productes que reaccionin violentament. Per al control d’aquests riscos és recomanable:

 

Evaporació al buit

Normalment es fa en rotoevaporadors i es prenen les precaucions següents:

 

Assecat al buit

Els dessecadors s’han de col·locar en llocs poc exposats a cops o caigudes, fora de la llum solar, especialment quan contenen productes inestables. Si els dessecadors es troben sota buit no s’han de traslladar mai. Quan s’empri un dessecador de buit s’ha de protegir amb xarxes metàl·liques o un material de resistència contrastada. S’han de lubrificar adequadament les juntes i claus. Entre el dessecador i la trompa de buit s’ha de col·locar un flascó de seguretat a fi d’evitar els possibles retorns d’aigua que podrien afectar els productes que són al dessecador i reaccionar violentament amb els deshidratants col·locats en aquest.

 

Residus

Els residus sòlids o líquids generats en aquestes operacions es dipositaran en els contenidors de residus corresponents.

 

A A A