8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.1 FONAMENT DE LA TÈCNICA
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar

Els termes evaporació o vaporització corresponen al pas de l’estat líquid a l’estat gasós. Quan el fenomen es produeix únicament en la superfície de la massa líquida es designa com a evaporació. Si el pas a vapor té lloc afectant tota la massa líquida es denomina vaporització o ebullició. També s’anomena evaporació a l’operació de separació basada en ambdós fenòmens.

La vaporització i l’evaporació són dos fenòmens endotèrmics. El cabal de líquid vaporitzat s’incrementa en augmentar la superfície lliure del líquid.

Generalment no es distingeix entre evaporació i vaporització, i es defineix simplement l’evaporació com el procés mitjançant el qual una fase líquida es transforma en vapor.
Quan un líquid omple parcialment un recipient tancat, les molècules que abandonen l’estat líquid omplen l’espai lliure fins a saturar el recinte i produeixen una pressió determinada que s’anomena pressió de vapor. Cada líquid té una pressió de vapor característica, que depèn de la temperatura.

Quan la pressió de vapor, que augmenta en incrementar la temperatura, s’iguala a la pressió de l’entorn –normalment la pressió atmosfèrica- es produeix l’ebullició del líquid. +

 

 

 

 

A A A