8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.5 Procediment
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar

8.1.5.1. Evaporació per augment de la temperatura: escalfament de solucions

Per facilitar-ne el procés, l’evaporació s’efectua en recipients poc fondos i amb molta superfície. La dissolució que s’ha d’evaporar es col·loca en un vas de precipitats que s’escalfa amb la font de calor adient segons la naturalesa del dissolvent.

Si l’evaporació s’efectua a la temperatura d’ebullició en un vas de precipitats, s’ha d’addicionar al líquid algun tros de porcellana porosa a fi d’evitar que l’ebullició sigui tumultuosa.

En tots els casos s’ha de tenir en compte la perillositat del dissolvent que s’està utilitzant i prendre les mesures de seguretat adients.

 

8.1.5.2. Evaporació per disminució de la pressió: el dessecador de buit

Per assecar un sòlid humit, es disposa el sòlid en una càpsula de Petri o en un vidre de rellotge cobert amb parafilm o paper d’alumini amb petits forats o orificis dins d’un dessecador de buit.

Funcionament d'un dessecador de buit:

 

8.1.5.3. Evaporació per combinació d’ambdós efectes: augment de la temperatura i disminució de la pressió simultàniament. El Rotoevaporador

Funcionament d'un rotoevaporador:

 

La solució es col·loca en un matràs de fons rodó sense omplir-lo excessivament. Es recomana que no s’arribi a omplir les tres quartes parts del volum total. S’ha d’evitar un sobreescalfament de la mescla. Si hi ha la possibilitat que es formin productes inestables (p. ex., peròxids) no s’ha de deixar que la mescla s’assequi totalment. Aquest matràs s’acobla al rotoevaporador de manera que exhibeix un moviment de rotació durant tot el procés d’evaporació. La rotació assegura una bona mescla de tota la solució evitant processos de projecció. Així mateix proporciona una gran superfície per facilitar l’evaporació del líquid.

Per escalfar la solució que s’ha d’evaporar s’utilitza un bany d’aigua termostatitzat on la temperatura normalment no excedeix els 35-40 ºC, suficient per a l’evaporació dels dissolvents orgànics més comuns.

El dissolvent sota aquestes condicions destil·la i els vapors es condensen en un refrigerant en espiral que es recull en un matràs col·lector de fons rodó.

L’evaporació a pressió reduïda comporta un risc que cal evitar. Consulteu l’apartat de seguretat al final d’aquest capítol.

A A A