8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.4 Utillatge/material
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar


 

8.1.4.1 Evaporació per augment de la temperatura

 

Sistemes calefactors; segons el líquid a que s’ha d’evaporar s’escollirà el sistema més adient: banys d’aigua, bec de Bunsen, plaques calefactores, vas de precipitats, càpsula de porcellana.

 

8.1.4.2 Evaporació per disminució de la pressió

Dessecador de buit +, vidre de rellotge, càpsula de Petri.

 

8.1.4.3 Evaporació per combinació d’ambdós efectes: augment de la temperatura i disminució de la pressió simultàniament

Rotoevaporador +, matràs de fons rodó, estufa de buit +, càpsula de Petri.

A A A