ODS 13: Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

Durant l’any 2020, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, el patró de mobilitat a la UB ha quedat profundament afectat, amb limitació dels desplaçaments i un augment dels mitjans de transport percebuts com a més segurs.

Entre els mesos de setembre i novembre hem publicat a través del nostre compte de Twitter una nova sèrie d’Ecoconsells sobre la petjada de carboni de la UB i propostes per reduir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El nostre compte de Twitter ha canviat de nom! A partir d’avui es dirà Medi Ambient UB, en lloc de Sostenibilitat UB.

L'OSSMA publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l'any 2019.

Per quart any consecutiu, l’OSSMA ha col·laborat a través de la metodologia d’aprenenatge servei (ApS) amb l’assignatura de Desenvolupament Sostenible del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia.

L'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha validat l'inventari d'emissions de CO2 de l'any 2019. Per tant, la UB manté la condició d'entitat actuant al Programa d'Acords Voluntaris.

En aquesta entrada presentem l'evolució de les emissions de CO2 de la UB els darrers tres anys, i incorporem dades sobre activitats rellevants que fins ara no estaven inventariades.

Un any més, la Universitat de Barcelona ha completat l’avaluació del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de CO₂ de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Per un costat es va realitzar l’inventari d’emissions de…

En la sessió ordinària del Claustre de la UB de l'11 de desembre es van presentar els principals resultats de la darrera memòria anual de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB.