ODS 13: Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

La UB manté un any més la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris. L'inventari registre un augment d'emissions respecte al 2021, però una reducció en relació al 2019.

La quarta memòria d’activitat de l’OSSMA recull les principals actuacions i projectes duts a terme l’any 2022.

Al llarg del mes de novembre, es duran a terme quatre taules rodones que volen apropar els ODS a la feina diària del PAS. Des de l'OSSMA aportarem la nostra experiència en aquest àmbit.

La Generalitat de Catalunya ha validat tant l’inventari d’emissions de CO2 de la UB de l’any 2021 com el programa de mesures de reducció per l’any 2022. Així, la UB manté un any més la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris.

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

L’OCCC de la Generalitat de Catalunya ha validat l’inventari d’emissions de CO2 de la UB de l’any 2020, amb 15.419 tones de CO2 i una reducció del 62% respecte 2019 per efecte de la pandèmia de COVID-19.

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

Durant l’any 2020, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, el patró de mobilitat a la UB ha quedat profundament afectat, amb limitació dels desplaçaments i un augment dels mitjans de transport percebuts com a més segurs.

Entre els mesos de setembre i novembre hem publicat a través del nostre compte de Twitter una nova sèrie d’Ecoconsells sobre la petjada de carboni de la UB i propostes per reduir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El nostre compte de Twitter ha canviat de nom! A partir d’avui es dirà Medi Ambient UB, en lloc de Sostenibilitat UB.