difracció

difracció

En física, la difracció és un fenomen físic característic de les ones en general i es fa present quan una ona es troba amb un obstacle en el seu camí. Aquest obstacle la desvia, amb la producció d’uns resultats dependents de la naturalesa d’aquesta ona.