heteroscedasticitat

heteroscedasticitat

És una paraula molt complicada que defineix una idea simple: defineix la situació en la qual una variable aleatòria no manté una variància constant. El prefix hetero- indica diferència i el sufix scedasticitat prové del grec skedastikos que indica tendència a la dispersió. Per algun motiu sempre em fa pensar en Mary Poppins.