pi

pi

La quadratura del cercle. Apareix per tot arreu: geometria, probabilitat, estadística, constant cosmològica, principi d’incertesa…Fa menys d’un mes que va ser el dia de pi: 3-14-15 (mes de març, dia catorze i any quinze). Una paraula molt curta amb una influència molt llarga. Ama π, seny i color geomètric és. Física perla del saber. (3,1415926535)