led

led

Acrònim de light-emitting diode, s’ha convertit en un mot d’ús quotidià gràcies a la tecnologia. A més, el Premi Nobel de Física de 2014 va ser atorgat al desenvolupament de leds emissors de llum blava… Crec que és una bona paraula de la física per al 2015!