Cinerita

Roca volcànica fragmentària (vulcanoclàstica), del grup de les roques piroclàstiques, originada per l’acumulació i la compactació de piroclastos de mida fina, amb predomini de les partícules de mida inferior a 2 mm (de cendres volcàniques).

Els dipòsits piroclàstics es formen per fragmentació de laves en erupcions volcàniques explosives, sovint presenten laminació i poden estar barrejats amb materials sedimentaris.

La mostra de la fotografia és una cinerita de Canet d’Adri en què predomina la fracció de cendra més fina, les partícules més grans no superen el centímetre. Presenta una clara laminació, amb una zona central on es troben les partícules més grolleres.

cinerita foto
  • Roca ígnia volcànica fragmentària
  • Pleistocè
  • I. v 6