Grano diorita

Roca ígnia plutònica, del grup dels granits o granitoides, formada essencialment per quars i plagiòclasi, amb quantitats menors de feldspat alcalí, d’hornblenda i mica biotita. De composició àcida, de color gris més o menys fosc i de textura granular (holocristal·lina i fanerítica). Tant a ull nu com amb la lupa s’observen molt nítids els cristalls mil·limètrics de quars, d’aspecte vitri, els de plagiòclasi de color blanc i els negres de mica.

 

La granodiorita es presenta en forma de plutons associats a grans batòlits granítics de les serralades hercinianes.

granodiorita foto
  • Roca ígnia plutònica
  • Paleozoic
  • I. p 1